Jezus Christus is een uniek persoon

Jezus Christus is de meest unieke persoon van alle tijden. Hij heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van onze kalender geeft aan dat Jezus van Nazareth ongeveer 2.000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.

Jezus is een uniek persoon

Er wordt veel over Jezus gezegd. Hij zou een leider zijn geweest, of een profeet, of een goed mens. Hij zou allerlei wonderen gedaan hebben en zelfs opgestaan zijn uit de dood. Maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over Jezus?

Voorspellingen over Jezus Christus

In de Bijbel lezen we profetieën (voorspellingen) over Jezus’ komst, honderden jaren voor zijn geboorte. Het Oude Testament is door verschillende mensen geschreven over een periode van meer dan 1500 jaar. Er staan meer dan 300 profetieën in over Jezus. Alle details zijn uitgekomen, over zijn geboorte, zijn leven zonder zonde, zijn vele wonderen, zijn dood en opstanding.

Jezus was niet zomaar een man

Alles wijst op het feit dat Jezus niet zomaar een man was. Zijn leven was uniek. Hij deed wonderen. Hij gaf bijzonder onderwijs. Zijn leven eindigde aan een kruis, maar hij stond op uit de dood. En kort daarna zagen zijn volgelingen hem opstijgen naar de hemel.

Jezus zegt dat hij God is

In de Bijbel heeft Jezus gezegd dat God zijn Vader is en dat zij samen één zijn (Johannes 10:30). Ook kunnen wij mensen God zien, door goed naar Jezus te kijken (Johannes 14:9). Jezus zegt van zichzelf dat hij de weg, de waarheid en het leven is en dat hij de enige weg is tot God (Johannes 14:6). Dat is nogal wat!

Jezus is de enige weg

De plaats van Jezus in het christendom

Als je Jezus uit het christendom haalt, dan is er niets meer over. Bijbels christendom is niet zomaar een levensfilosofie, een ethische standaard of gehoorzaamheid aan een religieus ritueel. Het christendom is gebaseerd op een persoonlijke relatie met Jezus Christus. Jezus was aan het kruis genageld, begraven in een graf en drie dagen later weer opgestaan uit de dood. Dat vind je in geen enkel ander geloof.

De boodschap van Jezus is wereld veranderend

Kijk door de hele geschiedenis naar het leven en de invloed van Jezus van Nazareth. Je zult zien dat hij en zijn boodschap altijd grote veranderingen teweeg hebben gebracht in de levens van mensen en volken.

Enkele voorbeelden: waar Jezus’ onderwijs en invloed kwam, werd het bijzondere van het huwelijk en de rechten van de vrouw erkend. Er zijn scholen en universiteiten gesticht en de slavernij werd afgeschaft. Grote veranderingen voor de mensheid als geheel, maar ook individuele mensenlevens zijn veranderd.

De betekenis van Jezus Christus voor vandaag

Jezus Christus leeft vandaag en zegent en verrijkt de levens van mensen die hem vertrouwen en gehoorzamen. Er zijn vele mensen die een stempel hebben gedrukt op de wereldgeschiedenis, juist vanuit hun geloof in Jezus Christus.

De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal sprak over de behoefte van de mens: “Er is een door God geschapen vacuüm in het leven van ieder mens, dat alleen gevuld kan worden door God in zijn Zoon Jezus Christus.”

De betekenis van Jezus voor jou

Jezus Christus wil ook jouw leven vullen en zegenen. Hoe vreemd dat ook klinkt, het kan! Jezus verlangt er zo naar om een persoonlijke relatie met jou te hebben, dat hij daarvoor alles klaar heeft gemaakt.

Ontdek meer over Jezus: doe onze online cursus of stel je vragen aan één van onze vrijwilligers.

Meer over God en Jezus »

Stel nu dat Jezus werkelijk degene is van wie de Bijbel zegt dat Hij is, de Zoon van God. Wat als zijn dood niet een tragisch ongeval was, maar een deel van Gods eeuwige plan om onze redding mogelijk te maken? Ik denk dat je het ermee eens bent dat dat het verschil zou maken.

 

Jezus kijkt over de vlakteWie is Jezus Christus?
Video over Jezus’ leven »

 

Jezus aan een kruis

God liet zien wat liefde is.
God leren kennen »

 

Bekijk persoonlijke verhalen » Meer over Jezus en God »