Wat vieren we met Pinksteren?

Home | Artikels | Wat vieren we met Pinksteren?

Het is een van de belangrijkste christelijke feestdagen. Maar wat vieren we met Pinksteren, 10 dagen na Hemelvaart?

Pinksteren is een van de belangrijke christelijke feesten. Je zou het een beetje de verjaardag van Gods kerk op aarde kunnen noemen. We vieren dan dat de Heilige Geest op aarde kwam; of beter gezegd dat de Heilige Geest met Pinksteren bij de apostelen en de andere leerlingen van Jezus kwam. Sinds die eerste pinksterdag bijna 2000 jaar geleden is de kerk altijd blijven groeien en ontvangen er elke dag nieuwe mensen de Heilige Geest. Op die eerste pinksterdag waren de leerlingen van Jezus samen in Jeruzalem aan het bidden. Zo’n 10 dagen eerder was Jezus naar de hemel gegaan wat we vieren met Hemelvaart (Wat vieren we met Hemelvaart?) Jezus had voorspeld dat de Heilige Geest zou komen en met Pinksteren ging die belofte echt in vervulling. Lees zelf het hele verhaal in de Bijbel: Handelingen hoofdstuk 2. Ken jij nu het antwoord op de vraag: Wat vieren we met Pinksteren?

De Heilige Geest komtWat vieren we met Pinksteren

1 Op het Pinksterfeest waren ze allemaal bij elkaar. 2 Plotseling was er een geluid alsof er een stormwind door het hele huis waaide. 3 En er waren een soort van vuurvlammen te zien. Dat vuur verdeelde zich en kwam op hen allemaal. 4 En ze werden allemaal vol van de Heilige Geest en begonnen allemaal in andere talen te spreken. Het waren talen die Gods Geest hun gaf.

5 In Jeruzalem woonden godsdienstige Joden uit alle volken van de wereld. 6 Toen ze het geluid hoorden, kwamen ze allemaal kijken. En ze waren heel verbaasd. Want iedereen van al die verschillende volken hoorde de twaalf apostelen in zijn eigen taal spreken. 7 Stomverbaasd zeiden zij: “Die mannen daar zijn toch allemaal Galileeërs? 8 Hoe kan het dan dat we hen in onze eigen taal horen spreken? 9 Want we zijn hier met Parten, Meden, Elamieten, bewoners van Mesopotamië, Judea, Kapadocië, Pontus, Asia, 10 Frygië, Pamfilië, Egypte en de streken van Lybië bij Cyrene, en Romeinen, Joden en mensen die zich tot het Joodse geloof hebben bekeerd, 11 Kretenzers en Arabieren. En we horen allemaal die mannen daar in onze eigen taal vertellen over de geweldige dingen die God heeft gedaan.” 12 Ze waren stomverbaasd. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Ze zeiden tegen elkaar: “Wat is hier toch aan de hand?” 13 Maar andere mensen zeiden spottend: “Ze hebben gewoon te veel gedronken.”

Lees hier verder

Wil jij weten hoe je vrede met God kunt krijgen?

God heeft alles gegeven om het weer in orde te maken tussen jou en Hem. Meer heeft Hij niet te geven. Een grotere prijs bestaat er niet. Hij biedt je vrede aan, zodat jij voor nu en voor eeuwig met God in een verzoende relatie mag leven.

  Wil je doorpraten over wat je gelezen hebt of wil je graag een gratis strip ontvangen? Vraag er naar via onderstaande knop.

Please enter your name.
Please enter a message.