Wat is de Bijbel?

Bij onze noorderburen werd enkele jaren geleden de Bijbel gekozen als belangrijkste boek. ‘Mooi’, zei een commentator voor de radio, ‘dat het een boek is met verhalen die niet echt gebeurd zijn.’

Journalist Stijn Fens zei toen echter iets anders: ‘De Bijbel wordt weggezet als een soort sprookjesboek, maar misschien hebben we er ook wat aan als samenleving, terwijl we wanhopig zoeken naar identiteit.’

Je identiteit heeft alles te maken met de vraag voor wie je leeft en waarom je leeft. Onze samenleving zoekt daar naar. Allerlei ‘bronnen’ worden gebruikt. De Bijbel wil ook een bron zijn. Niet zozeer één van de vele, wel de meest betrouwbare.

Waar komt de Bijbel vandaan?

Het woord ‘Bijbel’ komt van het Latijnse ‘Biblia’, dat ‘boeken’ betekent. Daarmee is al gezegd dat de Bijbel een ander boek is dan bijvoorbeeld ‘De engelenmaker’ van Stefan Brijs. Dat boek is een doorlopend verhaal. De Bijbel is een verzameling van ‘boeken’ met elk een min of meer doorlopend verhaal. Door al die verhalen heen loopt wel een rode draad: Gods plan om de hele schepping te bevrijden van al het kwaad. Bij het lezen van de Bijbel is het belangrijk om die hoofdlijn steeds in gedachten te houden.

Je hebt wel gezien dat ik daarnet ‘boeken’ schreef, met aanhalingstekens. Het gaat namelijk niet om een aantal losse boeken zoals in je boekenkast, die je naast elkaar zet. ‘Boeken’ in de Bijbel wil zeggen dat het gaat om min of meer afgeronde bijbelgedeelten of gedeelten van dezelfde schrijver. Jesaja bijvoorbeeld of Paulus. Namen die je misschien wel kent.

De Bijbel bestaat uit 2 delen

De Bijbel bestaat uit twee gedeelten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. ‘Testament’ kun je in dit verband lezen als gegarandeerde afspraken die God met mensen maakt. In het Oude Testament is dat voornamelijk met de nakomelingen van Abraham, de grote voorvader van het latere Israël. In het Nieuwe Testament is dat met alle volgelingen van Jezus wereldwijd.

Het grootste deel van het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven. Het was en is de taal van Israël. Omdat het Nieuwe Testament bedoeld is voor een veel grotere kring lezers hebben de schrijvers gekozen voor de wereldtaal van toen, het Grieks. Vandaag de dag zouden we wellicht Engels gekozen hebben. Omdat beide oorspronkelijke talen voor de meeste mensen onbekend zijn, is de hele Bijbel intussen vertaald in bijna 700 talen en bepaalde stukken - zoals het Nieuwe Testament - in meer dan 2.700 talen! 

Zoeken in de Bijbel

Om het zoeken en verwijzen naar bepaalde bijbelgedeelten makkelijker te maken is er al vele eeuwen geleden gekozen voor een verdeling van elk bijbelboek in hoofdstukken en elk hoofdstuk in afgeronde zinnen, die we meestal ‘verzen’  of ‘teksten’ noemen. Wanneer je bijvoorbeeld in een berichtje wilt verwijzen naar vers 10 uit het 41ste hoofdstuk van het bijbelboek Jesaja, dan schrijf je dat zo: Jesaja 41:10. Wil je weten wat daar staat? Ga dan naar de online Bijbel waar je deze tekst kunt lezen of download de Bijbel-app op je telefoon! 

 

Ontdek meer

Bijbelgids voor beginners

Een video speciaal voor jou om je wegwijs te maken met de Bijbel! Wat is het en hoe gebruik je het?

Aan de hand van een aantal basisthema's krijg je op allerlei manieren inzicht in het lezen van de Bijbel, het begrijpen ervan en het toepassen op het leven van iedere dag.