Waarom geloven in de Opstanding?

Home | Artikels | Waarom geloven in de Opstanding?

Wist je dat het opstaan uit de dood van Jezus, zijn “herrijzenis” (prachtig woord trouwens) één van de meest historische feiten is? Dat heb ikzelf lang niet doorgehad. Ik geloofde het omdat de Bijbel dat zei.

Toch kan ik me goed voorstellen dat dit voor veel mensen een onbevredigend antwoord is. En eigenlijk ook voor mijzelf. Maar welke feiten zijn naast de Bijbel belangrijk? En waarom zou je geloven in het feit van de opstanding?

EEN PAAR ARGUMENTEN HEEL IN HET KORT OP EEN RIJTJE:

  1. Jezus heeft Zijn lijden, sterven en opstanding voorspeld. Zelfs Zijn discipelen waren verbaasd dat Jezus opstond uit de dood, en achteraf begrepen ze het pas. Johannes schrijft dat expliciet in Johannes 2 vers 19 – 22… Na Zijn opstanding uit de dood herinnerden Zijn leerlingen zich dat Hij dit gezegd had…
  2. Het graf was leeg. Het idee dat het lichaam gestolen zou zijn om een mythe te creëren, lijkt me niet logisch. Want de daders wisten het toch zelf? Waarom zouden zij er dan zelfs hun leven voor over hebben om vast te blijven houden aan hun geloof in de levende Jezus?
  3. Na zijn opstanding heeft Jezus meerdere ontmoetingen met mensen gehad. Zelfs tot een groep van 500 mensen (1 Korintiërs 15 vers 3 – 8). Deze mensen hebben de overtuiging gehad dat het geen visioen of hallucinatie
  4. Het sterkste argument is wel het ontstaan van de kerk. Want waarom zou deze kerk zijn ontstaan als er slechts een sprookje werd verteld? Als met de dood van Jezus gewoon een mooie tijd zou zijn afgesloten? Andere zogenoemde messiassen die bekend zijn uit de eerste eeuw hebben na hun dood geen volgelingen overgehouden. Denk aan Judas de Galileeër (het jaar 6 AD), Simon bar-Giora (werd door Titus gedood rond het jaar 70 AD) of bar-Kochbar (rond het jaar 135 AD ter dood gebracht). En als de beweging die zij hadden gestart doorging, dan was het om een opvolger, een “nieuwe messias” te kiezen. Nooit is een opvolger van Jezus gezocht door deze grote groep mensen die zich christenen gingen noemen.
  5. De levens van veel mensen zijn veranderd na de opstanding van Jezus. Denk aan de apostelen, de grondleggers van de kerk. Dat kan toch niet zijn op basis van een fantasie?

De afweging van deze dingen laat ik graag aan iedereen over.

WIL JE MEER WETEN? EVEN WAT LINKJES VOOR DE DIEPGRAVERS:

Artikel door Wouter van der Toorn, art director Jesus.net

Wil jij weten hoe je vrede met God kunt krijgen?

God heeft alles gegeven om het weer in orde te maken tussen jou en Hem. Meer heeft Hij niet te geven. Een grotere prijs bestaat er niet. Hij biedt je vrede aan, zodat jij voor nu en voor eeuwig met God in een verzoende relatie mag leven.

  Wil je doorpraten over wat je gelezen hebt of wil je graag een gratis strip ontvangen? Vraag er naar via onderstaande knop.

Please enter your name.
Please enter a message.