Van drugsverslaving bevrijd

Home | Mijn verhaal met God | Van drugsverslaving bevrijd

Marco’s ouders hebben verslavingsproblemen. Als hij zelf blowt of drinkt voelt Marco zich lekker en vergeet hij z’n problemen. Maar het gaat van kwaad tot erger. Tientallen afkickpogingen leiden tot niets. Totdat God de macht van zijn verslaving doorbreekt.