Gods liefdesbrief, speciaal voor jou

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar ik ken je door en door (Psalm 139:1).
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat (Psalm 139:2).
Alles wat je doet, is bij mij bekend (Psalm 139:3).
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld (Matteüs 10:29-31),
want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1:27).
Voordat je verwekt werd, kende ik je al (Jeremia 1:5).
Jij bent geen vergissing (Psalm 139:15),
ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139:14).

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139:13).
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde (1 Johannes 3:1),
gewoon omdat ik je Vader ben en jij mijn kind bent (1 Johannes 3:1).
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen (Matteüs 7:11),
want ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5:48).
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6:31-33).
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139:17-18).
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32:40),
want jij bent mijn kostbare bezit (Exodus 19:5).
Als je mij met je hele hart zoekt, zul je mij vinden (Deuteronomium 4:29).

Ik houd net zoveel van je als van Jezus

Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1:3-4).
Als je terneergeslagen bent, ben ik dicht bij je (Psalm 34:19).
Zoals een herder een lam draagt, zo heb ik jou gedragen (Jesaja 40:11).
Ik ben je Vader en ik houd net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus (Johannes 17:23).
Hij kwam om te laten zien dat ik aan jouw kant sta en niet tegenover je (Romeinen 8:31), en om je te vertellen dat ik niet meer naar je zonden kijk (2 Korintiërs 5:18-19).

Ik gaf alles op waar ik van hield, zodat ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8:31-32).
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Korintiërs 5:18-19).
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je mij ook (1 Johannes 2:23),
en niets zal je ooit nog scheiden van mijn liefde (Romeinen 8:38-39).

Kom thuis en ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt (Lucas 15:7).
Ik ben altijd Vader geweest en ik zal altijd Vader blijven (Efeziërs 3:14-15).
Mijn vraag is: “Wil je mijn kind zijn?” (Johannes 1:12-13).
Ik wacht op je (Lucas 15:11-32),

Je Vader

God vindt jou de moeite waard. Hij heeft je lief en heeft Zijn eigen Zoon voor je over gehad. Wat andere mensen ook zeggen of hoe jij ook over jezelf denkt… niets brengt daar verandering in. De tekst hierboven kan je lezen als een persoonlijke brief aan jou en komt uit de Bijbel.

Is dit wel echt gebeurd?

Heeft Jezus geleefd? Wat heeft Hij gedaan? Hoe stierf Hij? En dan dat verhaal dat Hij opstond uit de dood…

Wil je doorpraten over wat je gelezen hebt?
Stuur ons je vraag via onderstaande knop.

Please enter your name.
Please enter a message.