Godsdienstonderwijs nog zeker jaren in onze scholen

Home | Artikels | Godsdienstonderwijs nog zeker jaren in onze scholen

Artikel 24. Waarschijnlijk zegt dit artikel in de grondwet je niet meteen iets. Of je hebt er voor het eerst van gehoord toen er een stemming was in de Senaat op 26 april 2019. De eerste paragraaf van grondwetsartikel 24 verplicht het officieel onderwijs om te voorzien in levensbeschouwelijke vakken. Die paragraaf werd enkele weken geleden door een meerderheid in de Kamer voor herziening vatbaar verklaard. Dit wil zeggen dat er dan een stemming gebeurt in de Senaat of het artikel gewijzigd mag worden door de volgende regering, na de verkiezingen in mei 2019.

De wijziging werd aangevraagd door een grote meerderheid, inclusief SP.A. die er een speerpunt van maakt binnen de partij:

Het is tijd dat we van godsdienst in ons onderwijs een recht maken in plaats van een verplichting. Leerlingen worden in het (gekozen) levensbeschouwelijke vak gevormd tot gelovigen. Nochtans is het onze overtuiging dat het niet de taak van het onderwijs is om goede gelovigen te vormen“.

Een onverwachte wending dan ook, wanneer SP.A-senator Bert Anciaux tegenstemt! Daardoor sneuvelt het artikel en is het de komende vijf jaar niet mogelijk om deze aan te passen. Hij is zich blijkbaar van geen kwaad bewust en had niet door dat het voor zijn partij vooral een symbolische functie was, om dit artikel te wijzigen. Achter de deuren daar bij de SP.A zal het vermoedelijk nu wel even rommelen, maar voor de gelovigen en godsdienstleerkrachten in België is dit zeer goed nieuws!

Hoe de stemming eruit zag voor dit nu befaamde artikel 24?
VOOR wijziging van artikel 24: Open VLD, N-VA en PS. TEGEN wijziging: CD&V, CDH, MR, SP.A en Vlaams Belang. Groen en Ecolo hebben zich onthouden en geen stem uitgebracht.

Wil je graag weten wat de standpunten zijn van de partijen rond het levensbeschouwelijk onderwijs? Klik hier voor een mooi overzicht. Als je op een vraag klikt, kan je lezen wat de partijen hierover zeggen.

De komende jaren zal het maatschappelijk debat blijven bestaan over relevantie, organisatie en invulling van de levensbeschouwelijke vakken. Dit debat is zeker waardevol omdat het onze blik blijft focussen op de maatschappelijke bijdrage en kwaliteit van de levensbeschouwelijke vakken.

Bronnen: thomas en De Standaard.
Foto: Pixabay
Cursussen

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.