Waarom blijft er hoop?

Er blijft hoop
Er blijft hoop, dat staat er op het kaartje dat je kreeg, of vond. Dat staat op de foto hierboven. God kwam ons zoeken, dat staat er ook op. Hoe bizar is dat? God kwam ons zoeken? Misschien eerst even nadenken over welke God het hier dan precies gaat. Je kent waarschijnlijk Thor, de god van de donder, of Loki, zijn broer. Die noemen zichzelf god. In een van de Avengers films is er een confrontatie tussen Loki en de Hulk. Loki zegt heel verwaand: I am a god, you daft creature! (Ik ben een god, jij maf schepsel). Waarop de Hulk hem bij zijn benen pakt en de vloer met hem aanveegt. Hulk zegt: Puny god. (nietige god). En dat klopt. Iemand zei eens dat ook de Griekse goden eigenlijk niet de titel god verdienden. Het waren gewoon erg grote en machtige versies van mensen, weliswaar verzonnen, maar volledig gebaseerd op een uitvergroting van het idee mens.
Andersom
De God waar ik het over heb heeft ons gebaseerd op Zichzelf. Omgekeerd dus. Niet wij hebben Hem gemaakt naar ons idee, nee Hij heeft ons gemaakt naar Zijn beeld. Ik snap dat dit nieuwe informatie voor je zou kunnen zijn. We leven in een wereld waarin ons wordt verteld dat we hoogstwaarschijnlijk toevallig zijn ontstaan. De bijbel spreekt dit tegen. Daarin staat wat ik net zei: “God maakte de mens naar Zijn beeld.”
Gods design
Je bent Gods unieke ontwerp. Iedere kunstenaar of ontwerper heeft zijn eigen handschrift, zijn eigen specialiteit. Dat geldt voor Salvador Dali, Rembrandt, Banksy… en voor God. Hij is de vormgever van deze wereld en van alle mensen. God heeft iedereen – ook jou – op Zijn eigen unieke manier geschapen, met de bedoeling om in relatie met Hem te leven.
We zijn offline
Er is echter een breuk gekomen in de relatie met God. We zijn als het ware “offline”. Dit komt doordat we onze eigen weg zijn gegaan, zonder God. Je bent dus Gods unieke design (het goede nieuws) maar je ziet hier niet veel van omdat de relatie met Hem verbroken is (het slechte nieuws). Maar God houdt van mensen en daarom kwam Hij in beweging. Wij kunnen de relatie niet herstellen. Maar Hij wel. Dat deed Hij met een spectaculaire reddingsactie: God werd mens. Hij komt zo dicht mogelijk naar ons toe.
God kwam ons zoeken
Jezus, de Zoon van God, kwam als mens om ons te redden. Zijn naam betekent “Redder”. Hij zal Zijn volk redden van hun zonden. Jezus zegt Zelf dat Hij de enige weg is tot God. Hij is de weg naar vergeving en naar een gezond leven in relatie met onze Schepper. De enige weg naar een hoopvolle toekomst.
God nodigt je uit
Gods uitnodiging geldt ook voor jou. Een uitnodiging voor een eeuwig leven, vol hoop en in een liefdevolle relatie met Hem. Maar Hij dwingt niemand. Je mag zelf reageren op Zijn uitnodiging. Als je de vriendschap en vergeving van Jezus aanvaardt en op Hem vertrouwt, kun je Gods liefde ervaren.
Vriendschap met God beginnen
Als je je vriendschap met God wilt beginnen, kun je Hem dat gewoon vertellen. Je kunt dat doen door zelf in gesprek te gaan met Hem.
Dus ja, er blijft hoop.
“De duisternis komt. Er middenin lijkt de toekomst leeg. De verleiding om op te geven is enorm. Niet doen. Je bent in goed gezelschap… Je zult jezelf vertellen dat er geen weg vooruit is. Maar met God is niets onmogelijk. Hij heeft meer touwen en ladders en tunnels die je uit de put halen dan je kunt bedenken. Wacht. Bid zonder ophouden. Hoop.”
-John Piper

*kreeg je dit kaartje in Zaventem of omstreken en je wil meer weten, mail dan info@egzaventem.be*

Zoek ernaar: IkzoekGod.be

@herman

@herman

Voorzitter van de Evangelische Alliantie in Vlaanderen
@herman
@herman

Geef een reactie

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.