Een plek voor zoekers naar God, zichzelf en geloofsverhalen

Wie ben ik?

IK ~ Wie op zoek gaat naar God, zoekt vaak ook naar zichzelf.

Waarom zoeken?

ZOEK ~ Waarom laat God zich niet gewoon gemakkelijk zien en vinden?

Wie is God?

GOD ~ En wat heeft die Jezus met mijn zoektocht naar God te maken?

Geloven?

.BE ~ Geloven in Vlaanderen? Wat is het nut ervan voor mijn leven hier?

Gratis online cursus over God, Jezus & de Bijbel

Kies een cursus met of zonder begeleiding

Meer dan 10.000 mensen zijn je voor geweest.

Publicaties | Artikels | Video’s | Getuigenissen

God verandert levens.
Deze mensen hieronder zijn levende getuigen van Zijn liefde en goedheid.
Ontdek hun verhalen, soms ontroerend en ontroerend, soms grappig of moeilijk, maar altijd met een gemeenschappelijk en verbazingwekkend probleem!

Godsdienstonderwijs nog zeker jaren in onze scholen

Artikel 24. Waarschijnlijk zegt dit artikel in de grondwet je…

Over loslaten en zekerheid bij God

Net zoals we bij Eva zien, is het voor mensen niet zo moeilijk om verkeerde verlangens te krijgen. Ook wij zien zoveel om ons heen wat er mooi uitziet, waar we weleens een hap uit zouden willen nemen.

Één met Christus, ja, dat zie ik wel zitten, maar één met jou?

Vlak voor Jezus aan zijn lijdensweg begon, bad Hij in het bijzijn van de Discipelen het mooie gebed dat je terugvindt in Johannes 17.

Over loslaten en zekerheid bij God

Net zoals we bij Eva zien, is het voor mensen niet zo moeilijk om verkeerde verlangens te krijgen. Ook wij zien zoveel om ons heen wat er mooi uitziet, waar we weleens een hap uit zouden willen nemen.

Één met Christus, ja, dat zie ik wel zitten, maar één met jou?

Vlak voor Jezus aan zijn lijdensweg begon, bad Hij in het bijzijn van de Discipelen het mooie gebed dat je terugvindt in Johannes 17.