IkzoekGod.be, een plek voor zoekers naar God, zichzelf en geloofsverhalen

IkzoekGod.be

Een plek voor zoekers naar God, zichzelf en geloofsverhalen


Wie ben ik?

IK ~ Wie op zoek gaat naar God, zoekt vaak ook naar zichzelf.
Lees verder »

Waarom zoeken?

ZOEK ~ Waarom laat God zich niet gewoon gemakkelijk zien en vinden?
Lees verder »

Wie is God?

GOD ~ En wat heeft die Jezus met mijn zoektocht naar God te maken?
Lees verder »

Geloven?

.BE ~ Geloven in Vlaanderen? Wat is het nut ervan voor mijn leven hier?
Lees verder »

Publicaties | Artikels | Video’s | Getuigenissen

Godsdienstonderwijs nog zeker jaren in onze scholen -

Artikel 24. Waarschijnlijk zegt dit artikel in de grondwet je niet meteen iets. Of je hebt er voor het eerst van gehoord toen er een stemming was in de Senaat op 26 april. De eerste paragraaf van grondwetsartikel 24 verplicht het officieel onderwijs om te voorzien in levensbeschouwelijke vakken. Die paragraaf werd enkele weken geleden [...]

Over loslaten en zekerheid bij God - Net zoals we bij Eva zien, is het voor mensen niet zo moeilijk om verkeerde verlangens te krijgen. Ook wij zien zoveel om ons heen wat er mooi uitziet, waar we weleens een hap uit zouden willen nemen.
Eén met Christus, ja, dat zie ik wel zitten, maar met jou? - Vlak voor Jezus aan zijn lijdensweg begon, bad Hij in het bijzijn van de Discipelen het mooie gebed dat je terugvindt in Johannes 17.